Międzynarodowe sympozjum Aloplastyka stawu kolanowego

Jako jeden z organizatorów serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone aloplastyce stawu kolanowego pod tytułem  "9th International Symposium Knee Arthroplasty" Sympozium odbędzie się 5-7 Października 2017 w Krakowie.

Zakres merytoryczny sympozjum obejmie przedstawienie alternatywnych metod aloplastyki, doskonalenie technik operacyjnych, leczenie powikłań - w tym infekcyjnych oraz rehabilitację.

Patronami wydarzenia są: Patronami wydarzenia są:

  • Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Stawu Kolanowego i Artroskopii  
  • Polskie Towarysztwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,  
  • Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT))